Strona główna


Formularz zgłoszeniowy


X edycja konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 
nr konkursu 1/CPK/2019
 
Organizatorzy: 
                                      
 
 

 

Termin składania zgłoszeń:  do 22 listopada 2019 roku
 
 
Celem konkursu jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i propagowanie właściwych postaw wśród mężczyzn.
 
Zgłoszenia do konkursu może skierować każdy. Czekamy również na wypełnione wnioski od kobiet doświadczających przemocy, ale także od organizacji kobiecych, które dostrzegają i doceniają postawę zgłaszanego meżczyzny w życiu społecznym, prywatnym i zawodowym.
 

Wybrani kandydaci zostaną wyróżnieni Białą Wstążką za szczególną pomoc kobietom i reagowanie na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec nich.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” dostępnym na stronach internetowych Organizatorów: Centrum Praw Kobiet, Fundacja Porozumienie Bez Barier oraz stronie Kampanii Białej Wstążki.

Poniżej osiem kategorii konkursowych, w których mogą Państwo zgłaszać swoich kandydatów: 

 
1. Wymiar sprawiedliwości
2. Organy ścigania
3. Instytucje i organizacje pomocowe
4. Osoby publiczne
5. Instytucja publiczna
6. Pracodawca-sponsor
7. Osoba prywatna
8. Media


 

 
Na „Wyróżnienie Białej Wstążki” zasługuje:
Podaj swoje dane osobowe:

Organizatorami Konkursu są Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok.19. oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Przyjaciół 8 lok.1a.  Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów w celu realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz.926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne i jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.