Strona główna

Zapraszamy do X Edycji Konkursu Wyróżnienie BIAŁEJ WSTĄŻKI

Jeszcze nie opadły echa IX edycji Konkursu WYRÓŻNIENIA BIAŁEJ WSTĄZKI 2018, a juz zachęcamy do zgłaszania w X edycji. To będzie wielka i niepowtaqrzalna chwila - jubileusz 10-lecia wyróznienia. Zgłaszać można od dzisiaj. Chcemy, aby kandydaci w tej jubileuszowej edycji byli znamienici i - jak zwykle = dający rękojmię, że w swoim środowisku i otoczeniu stana sie prawdziwymi ambasadorami walki o lepszy świat i lepsze wartości. Więcej szczegółów - juz wkrótce.