Strona główna

V Edycja

Zakończyła się V jubileuszowa edycja Konkursu "Wyróżnienie Białej Wstążki”.

                                                                                 Informacje o laureatach:
1 . Kategoria: Wymiar Sprawiedliwości
Adam Witkowicz, kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym. Szczególną uwagę zwraca jego wrażliwość na los kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową, a także jego empatia i otwartość na drugiego człowieka. Prawnik, który pomaga nie tylko zawodowo, prowadząc działania resocjalizacyjne i naprawcze kierowane do sprawców przemocy, ale i poza godzinami pracy prowadzi wolontariat w dwóch odległych od siebie punktach. Skuteczny i zdeterminowany, nie zniechęca się porażkami, pokonując przeszkody na drodze prawnej i urzędowej. 
2. Kategoria: Organy Ścigania
Marcin Horbik, dzielnicowy – jego kandydaturę zgłosiły niezależnie trzy osoby doznające przemocy ze strony mężów. Dzięki właściwie prowadzonym rozmowom i konkretnym działaniom, agresywni mężowie zaczęli się zmieniać: m.in. rozpoczęli terapię w grupie AA, przestali pić, zaczęli pracować nad sobą. Mawia, że trzeba rozmawiać, bo to pomaga dostrzec problem i znaleźć rozwiązanie. Ciepły, wrażliwy, zaangażowany. W 2013 r. Marcin Horbik został laureatem konkursu „Policjant, który mi pomógł”. „To kandydat godny wyróżnienia, aby podkreślić, że także w małych miejscowościach pracują policjanci, którzy z wielkim zapałem i zaangażowaniem pracują z rodzinami doświadczającymi przemocy”- napisała jedna z pań zgłaszających go do konkursu. 
3. Kategoria: Instytucje i organizacje pomocowe
Marek Hojczyk, pracownik Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – „To osoba, która bezinteresownie chce pomagać i pomaga każdemu potrzebującemu”– napisała w zgłoszeniu jedna z podopiecznych Ośrodka. Doświadczony, pomocny, szanujący odrębność każdego człowieka. Oprócz bezpośredniej pomocy dla swoich podopiecznych, nie ustaje w wysiłkach edukowania i utrwalania wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy oraz procedur prawnych z nią związanych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów czy lekarzy. Pomysłodawca i organizator wielu konferencji i spotkań, poświęconych poprawie losu osób krzywdzonych. 
4. Kategoria: Osoby publiczne
Generał inspektor dr Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji. W 2012 r. podpisał do realizacji w Policji program przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych: „MOC – tak, Przemoc – nie!”. W ramach programu Policja wprowadziła we wszystkich swoich jednostkach ośmiogodzinne warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji swoich pracowników, a także lepsze zrozumienie przez nich zachowań osób tak doświadczających, jak stosujących przemoc w rodzinie. Za aprobatą Komendanta, Policja chętnie angażuje się w przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie przemocy, również te organizowane przez organizacje pozarządowe. 
5. Kategoria: Instytucja Publiczna
Komenda Stołeczna Policji została nominowana do Wyróżnienia Białej Wstążki za współpracę z Centrum Praw Kobiet przy tworzeniu podwalin pod powołanie pierwszego w Polsce Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie i oddelegowanie funkcjonariuszy policji z różnych dzielnic do cotygodniowych dyżurów poza swoimi macierzystymi komisariatami. 
Ta unikalna w skali kraju inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pokrzywdzonych kobiet, które mogą w jednej lokalizacji nie tylko uzyskać kompleksową pomoc i wsparcie, ale również w przyjaznych warunkach spotkać się z funkcjonariuszem policji i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Wyróżnienia „Białej Wstążki” w imieniu Komendy Stołecznej odbiorą:
- Inspektor Michał Domaradzki, od września b.r. Komendant Stołeczny Policji – Podczas uroczystości nominacyjnej powiedział: „(…) zaufanie przełożonych, współpracowników to jedno, a niemniej ważne, a być może najważniejsze, jest zaufanie społeczeństwa (…) Chciałbym, aby priorytetem we wszystkich naszych zamierzeniach był drugi człowiek, któremu służymy.
Inspektor Dariusz Pergoł - służy w policji od wielu lat, obecnie pełni funkcję zastępcy Komendanta Stołecznego ds. Prewencji. Współpracę z Centrum Praw Kobiet rozpoczął wiele lat teamu od wspólnego stworzenia dobrze działającego lokalnego modelu współpracy różnych służb z udziałem prokuratury, służby zdrowia i ośrodka pomocy społecznej. Pokrzywdzone kobiety chętnie współpracowały z organami ścigania i rzadziej wycofywały skargi, dzięki czemu więcej spraw trafiało do sądu, a sprawcy ponosili odpowiedzialność za swoje czyny. bezpośredniej pomocy dla swoich podopiecznych, nie ustaje w wysiłkach edukowania i utrwalania wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy oraz procedur prawnych z nią związanych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów czy lekarzy. Pomysłodawca i organizator wielu konferencji i spotkań, poświęconych poprawie losu osób krzywdzonych. 
6. Kategoria: Pracodawca-sponsor
Artur Poniatowski – działa w ramach Fundacji Lex Nostra i inicjatywy „Robię niesamowite rzeczy”. Zaczął pomagać w 2011 roku. Najpierw znajomym, zwłaszcza ludziom starszym i kobietom. Jak twierdzi osoba zgłaszająca jego kandydaturę: „pomaganie to sens jego życia i nie ma sprawy, w której nie pomoże. Dla niego słowo dziękuję to wspaniała zapłata”. Działa w ramach inicjatywy zwykłych ludzi, którzy wspierają potrzebujących, bo kochają to robić. Artur Poniatowski zaraża swoimi ideami. Jego chęć niesienia pomocy wynika z szacunku do kobiet, jako osób słabszych, które są często krzywdzone i zaniedbywane.
7. Kategoria: Osoba prywatna
Krzysztof Pawłowski – pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pomaga, bo uważa, że „nie trzeba udowadniać, że potrzebujesz pomocy – wystarczy zakomunikować”. Tych komunikujących, którym pomaga Pan Krzysztof jest wielu: więźniowie i członkowie ich rodzin, uzależnieni, uchodźcy, a wśród nich także kobiety. Prywatnie pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i zdrowotnych, często sam bywa pierwszym powiernikiem. Zawsze wysłucha, pomoże, doradzi, często sięga po swój portfel, bo jak mówi, „czasami dobre słowo to za mało”. Naprawia świat, leczy kobiece dusze, łączy religię, tradycję i charaktery.