Strona główna

Co to znaczy być męskim?

I. Rozmawiaj z mężczyznami na temat przemocy wobec kobiet
 
  Porusz ten temat w pracy, w kręgu znajomych, w rodzinie, w kościele!
  Bądź wzorem nie tylko dla swoich dzieci, ale również dla tych,  którym brakuje w życiu pozytywnego męskiego wzorca.
  Daj przykład innym mężczyznom, mów o tym, że nie akceptujesz żadnej formy przemocy wobec kobiet.
  Pamiętaj, że Twój głos może mieć duży wpływ na zmianę norm społecznych i stereotypów dotyczących przemocy wobec kobiet
   oraz roli kobiety i mężczyzny w rodzinie i życiu społecznym.
 
II. Zareaguj, gdy inny mężczyzna poniża kobietę, lub stosuje wobec niej przemoc
 
 Nie udawaj, że nic nie widzisz i nie słyszysz.
 Nie czekaj na innych - Ty też możesz pomóc.
 Nie zawsze łatwo jest interweniować, ale być może wielu mężczyzn znęca się nad kobietami ponieważ my  świadkowie – nie reagujemy.
 
III. Nie śmiej się z seksistowskich dowcipów, które są obraźliwe i poniżające
 
 Przeciwstawianie się, szczególnie w męskim gronie, tego typu uwagom może nie być łatwe, ale jest duża szansa, że znajdziesz
sojuszników lub chociaż wzbudzisz refleksję.
IV.   Zaoferuj pomoc krzywdzonej kobiecie
 
 Zachęć ją, by skontaktowała się z instytucjami i/lub organizacjami,  które mogą jej pomóc.
 Czasami samo zaoferowanie pomocy i jasne zakomunikowanie  sprawcy, że to co robi jest społecznie nieakceptowane,
  a poza tym jest przestępstwem, może okazać się pomocne.
 Izolacja ofiary i poczucie bezkarności u sprawcy podsycają przemoc.
 
V.   Nigdy nie usprawiedliwiaj sprawcy przemocy
 
 Pamiętaj, że nikt nie ma prawa traktować drugiej osoby w taki sposób!
 
VI.Jeśli to możliwe wspieraj organizacje pomagające krzywdzonym kobietom. Wiele z nich boryka się z brakiem funduszy na swą działalność.
 
VII. Nie toleruj przemocy w swoim otoczeniu!